Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
ЗАРЛАЛ
Сумын албан газруудын 2016 оны тайлан
соёлын төвийн 2016 оны тайлан

ЭРДЭНЭ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

2016-11-19                                                                                                                                                                                                                         Мандал толгой

Монгол улсын Засгийн газрын хөтөлбөр, аймаг, сумын  засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нийгэм эдийн засгийн  үндсэн чиглэл Соёлын бодлого ,  эрхэм зорилго зорилтыг  үндэслэн ард иргэд, хүүхэд багачууд хөдөлмөрчид, малчид,залуучуудад үйлчлэх  үйлчилгээг орчин үеийн төвшинд зохион байгуулæ, урлаг, соёлûí мэдээ мэдээллээр  хангах ардын авъяастныг тодруулах, хөгжүүлэх зорилгоор төрийн болон төрийн бус байгууллагóóäòàé  хамтран àæèëëàæ áàéãàà áºãººä 2015 îíû àæëààð ñумдын соёлын төвүүдийг ажлын  үзүүлэлтээр  дүгнэж байр эзлүүлэхэд 5-р байрт шалгарсан àìæèëòòàéãààð àæèë ¿éë÷èëãýýãýý ÿâóóëæ áàéíà.

Урлаг соёлын 60 ажил зохион байгуулагдсанаас   

   Концерт 4                                                                                

       Уралдаан тэмцээн 6                                                               

    Хөтөлбөрт үдэшлэг 5                                                   

Тэмдэглэлт баяр 8                                                                      

       Цэнгээнт бүжиг 15                                                                      

  Хөдөөгийн багт   7                                                            

  Үзэсгэлэн 2                                                                      

    Сургалт 1                                                                          

      Бусад 11 ажлуудыг зохион байгуулан ажиллаж , давхардсан тоогоор 7048 хүнд үйлчилсэн  байна.                

4 багийн 372 уншигчдад 2372 номоор үйлчилж, ОНСТ-ын үйлчилгээнд 527 õ¿¿õýä, 502 íàñàíä õ¿ðýã÷äèéã  õàìðóóëñàí.

Тус байгууллага нь ОНХС-ийн 45,000,000 /дөчин таван сая / төгрөгийн хөрөнгөөр их засвар хийгдэж гэрэл халаалтын монтажийг шинэчилж үзэгч түмэнд соёл урлагийн үйлчилгээг үзүүлэх таатай орчин бүрдэж байна.

Мөн 4 багийн төвүүдэд ургийн баяр наадам, алдартнуудын алдарыг дуурсах баяр наадам, тэмээний баяр зэргийг амжилттай зохион байгуулж хөдөөгийн малчдад урлаг соёлын үйлчилгээг үзүүлж өвөл цагийн соёл хүмүүжлийн àæëûí нээлтийг сургуулийн спорт зааланд õèéæ, ñïîðò óðëàãèéí øîó íààäàì çîõèîæ, ìºí байгууллага сурталчлах нээлттэй хаалганы өдрèéí àðãà õýìæýýã  зохион байгуулан дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Тухайн өдөр ОНСТ-аас “Зоосон мөнгөний үзэсгэлэн” гаргахад сумын ахмадын хорооны дарга Г.Цэрэннадмидын хадгалж буй монголын хамгийн анхны цаасан төгрөг болон зоосон мөнгөнүүд шилдэг үзмэрээр шалгарлаа. “ Гар зургийн үзэсгэлэн”-д Цэцэг нуур багийн иргэн Д.Ширэндэвийн зурсан чөлөөт зураг үзэгч олны таашаал хүртлээ.         

Түүх, домог, байгаль цаг агаар шинжих зэргийн ахмадуудын үлдээж буй цаасан суурьтай баримтуудыг олон түмэнд дэлгэн үзүүлж сурталчиллаа.

 Номын сангаас “ Ховор номын үзэсгэлэн ” гаргахад  Ю.Довчинсүрэнгийн  номын санд нь хадгалагдаж байгаа  “ Гэсэр Жангарын тууль” , “ Саран хөхөөний намтар” зэрэг номнууд уйгаржин монгол бичгээр бичигдсэн нь тухайн үзэсгэлэнгийн шилдэг номоор шалгарлаа. 

“Шинэ номын үзэсгэлэн”-д “Мөрөн голын шулам хүүхэн, Ногоон дарь эхийн тууж зэрэг номнууд уншигч олон түмний сонирхолыг татаж байлаа.

“Гэнэн тэнэгийн үлгэр “, “ Хаан бадарчин хоёр” , “Унтаахай хатан”, “ Мэргэлсэн нь” зэрэг үлгэрийн  дүрийн тоглолтыг бага ангийн 7 бүлгийн 146 сурагчдад  тоглож монгол ардын үлгэрүүдийн дээжсээс сурталчилсан.

Тухайн өдрийн  үйл ажиллагааны үеэр ñïîðò óðëàãèéí øîóã удирдамжийн дагуу явуулахад 5 байгууллага, 4 багийн 72 хүн авхаалж самбаа хурд хүч, авъяас билгээ сорьж  оролцîæ, çîõèîí áàéãóóëàãäñàí соёл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны нээлтэнд 168 насанд хүрэгч 204 хүүхдийг хамруулñàí.

Өвөл цагийн соёл хүмүүжлийн үйл ажиллагааны нээлтэнд  сумын удирдлагууд , баг байгууллага, иргэд хөдөлмөрчид өргөнөөр оролцож санал хүсэлтээ бичгээр болон амаар өгч зохих төвшинд шийдвэрлэх асуудлыг тухайн үед нь шийдвэрлэж байгууллагын ажлын товч мэдээлэл, соёлын өвийн тухай хуулийн эмхтгэл, ñоёлын талаарх иргэний эрх, үүрэг зэргийг áîðøóðààð  бэлòгэж ард иргэдýä хүргэëýý.

Мэдээ оруулсан: 2016-11-30 15:37:01